Gyorsabbá válik az egymillió forint alatti követelések behajtása

Gyorsabb lesz keddtől a lejárt pénztartozások behajtása, mivel azokat elektronikusan, a közjegyzők közreműködésével lehet – fizetési meghagyással – beszedni, sőt az egymillió forintnál kisebb pénztartozáshoz csak így juthat hozzá a jogosult – egyebek mellett ezt tartalmazza a tavaly júniusban elfogadott törvény.
A fizetési meghagyás az adós felszólítása fizetésre, amelynek a közokirati forma ad nyomatékot. Az utóbbi időben évi 400 ezer fizetési meghagyás indult évente a bíróságokon. A most hatályba lépő törvény célja az, hogy a fizetési meghagyásokat gyorsabban, 3-15 nap alatt intézzék el, jórészt a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által kiépített elektronikus rendszer segítségével.
A fizetési meghagyások kibocsátása a bíróságoktól átkerül a közjegyzőkhöz. Az MTI korábban bírósági forrásból úgy értesült, hogy nem volt teljes egyetértés a változásban, miután az ügy amúgyis a bíróság előtt folytatódik, ha az adós ellentmond a fizetési meghagyásnak. A közjegyzők között elektronikus “szignáló” osztja szét a beérkező fizetési meghagyásokat. A beadás elektronikus űrlapon, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva történik. A határidők akkor kezdődnek, amikor az eljárási díj megérkezik a MOKK számlájára.
A közjegyző a beérkezett dokumentumot haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül rögzíti a kamara rendszerében. A MOKK vagy kinyomtatja a dokumentumot és úgy kézbesíti az adósnak, vagy elektronikusan teszi meg azt. Cégeknek 2011. július 1-től csak elektronikusan lehet kézbesíteni a fizetési meghagyást, de bárki kérheti a jövő év közepétől, hogy elektronikusan kapja meg a hivatalos iratokat – ezt külön törvény szabályozza.
Az elektronikusan beérkező fizetési meghagyást három munkanapon belül kell kibocsátani (papír alapon a határidő 15 nap). A kötelezett a kézbesítést követő 15 napon belül élhet ellentmondással a közjegyzőnél. Ha ezt nem teszi, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és olyan a hatálya, mint a jogerős bírósági ítéletnek. Az ellentmondás viszont perré alakítja át a fizetési meghagyást. A kamara eljárási díjat szed a fizetési meghagyások után, ezek legfeljebb felét szétosztja a közjegyzők között. A díj alapja a pénzkövetelés összege, annak 3 százalékát, de minimum 5 ezer és maximum 300 ezer forintot kell befizetni.
(MTI)